Strefa wiedzy

Strefa wiedzy

Konsekwencje suszy - realne zagrożenia zmian klimatu

Dbajmy o wodę, nie zanieczyszczając

Dbajmy o wodę, oszczędzając

Kupuj z głową, bo to też oszczędza wodę

Nierówny dostęp do wody na świecie

Woda źródłem życia

Magazynujmy wodę zgodnie z naturą – co to jest mała retencja?

Zdolność zatrzymywania wody (jej magazynowania, gromadzenia) przez określony obszar na powierzchni ziemi nazywamy jego retencyjnością. Zależy on od: rzeźby terenu (może ona ułatwiać lub utrudniać spływ wody), od przepuszczalności podłoża, od pokrycia terenu szatą roślinną, a w pewnej mierze od klimatu.
Czytaj więcej

Woda krąży i zmienia – obieg wody w przyrodzie

Cząsteczki wody na Ziemi podlegają ciągłym przemianom, zmieniają stany skupienia i miejsce. Ich ruch odbywa się w warstwie atmosfery (o grubości 16 kilometrów), na powierzchni i w skorupie ziemskiej (o grubości 800 metrów).
Czytaj więcej

Zasoby wodne w Polsce

Zasoby wodne to wszelkie wody znajdujące się na danym obszarze stale lub występujące na nim czasowo, które nadają się do wykorzystania. W porównaniu z innymi krajami europejskimi zasoby wodne Polski (wody powierzchniowe w rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych oraz wody podziemne) są niewielkie.
Czytaj więcej
Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.